Wednesday, 5 December 2012

Växjö konsthall 14.4 - 20.5. 2012

'Öster om solen , väster om månen...'

Kaarina Kaikkonen, Pilvi Takala, Miikka Vaskola, Elina Merenmies, Liisa Lounila, Jyrki Riekki, Tarja Pitkänen-Walter, Petri Hytönen, Jukka Vikberg, Marko Vuokola, Markus Copper, Mari Sunna

No comments:

Post a Comment